• Serwis komputerowy


  Skorzystaj z naszej oferty i zleć naprawę sprzętu w swoim domu lub firmie. Na terenie Białegostoku dojazd bezpłatny! Więcej

Regulamin serwisu

 1. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy wystawia pokwitowanie serwisowe.
 2. Wydanie sprzętu możliwe jest wyłącznie po okazaniu przez klienta potwierdzenia przyjęcia serwisowego, które musi zostać zwrócone przy odbiorze. W sytuacji braku pokwitowania, sprzęt można odebrać jedynie na podstawie dowodu tożsamości.
 3. W przypadku niezgodności opisu uszkodzenia ze stanem faktycznym, pobierane będą opłaty za diagnozę sprzętu, zgodnie z cennikiem usług serwisu Pc-Work.
 4. W momencie ustalenia usterki klient jest informowany telefonicznie o koszcie naprawy. Naprawa jest realizowana tylko po zatwierdzeniu kosztów przez klienta.
 5. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu (głównie w przypadku konieczności sprowadzenia części lub komplikacji podczas naprawy). Naprawy sprzętu zawsze realizowane są według kolejności ich przyjęć.
 6. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu uszkodzonego o nieco odmiennych objawach usterki. Wynika to między innymi z faktu, iż regeneracja niektórych układów elektronicznych wykonywanych w technologii SMD lub BGA, nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Wówczas jedyną możliwą naprawą jest wymiana wadliwego układu, który może okazać się niedostępny na rynku.
 7. Wszystkie ceny usług serwisowych są cenami poglądowymi, a ostateczna ich wycena zależy od konkretnego modelu sprzętu i danego przypadku serwisowego.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów zamieszczonych na twardych dyskach sprzętu oddanego do naprawy. Klient oddający sprzęt do serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich ważnych danych przechowywanych na dyskach twardych. Jednocześnie informujemy, że podczas naprawy sprzętu nie formatujemy twardych dysków oraz nie usuwamy z nich żadnych danych lub programów. Na życzenie klienta serwis może wykonać odpłatną archiwizację danych.
 9. Klient zdający sprzęt do naprawy oświadcza, że dane oraz programy zainstalowane i przechowywane na twardym dysku oraz innych nośnikach są jego własnością.
 10. Serwis udziela gwarancji na wszelkie wykonane usługi. Okres gwarancji liczony jest od ustalonego terminu odbioru sprzętu. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w dziale GWARANCJA.
 11. W przypadku nieodebrania sprzętu w przeciągu 30 dni roboczych od daty powiadomienia klienta przez firmę Pc-Work, będzie pobierania opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania.
 12. Każdy klient, który chcę skorzystać z usług firmy Pc-Work zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Regulaminem. Oddający sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższe warunki Regulaminu.